Yngre advokater

Aktuelt

Nyheter

  1. Felles retningslinjer for Yngre Advokater

    20.mars 2020 vedtok Advokatforeningens hovedstyre felles retningslinjer for Yngre Advokater

  2. De første rettssakene

    Torsdag 27. februar holdt Christian Reush, Kaare Andres Shetelig og Ola Ø. Nisja foredrag for medlemmer av YA Oslo.

  3. YA Oslo- Kurs om klimasøksmålet

    30. januar arrangerte Yngre Advokater Oslo krets et spennende kurs om klimasøksmålet

  4. Advokatens rolle i rettsmekling