Yngre advokater

Aktuelt

Informasjon

  1. Felles retningslinjer for Yngre Advokater

    20.mars 2020 vedtok Advokatforeningens hovedstyre felles retningslinjer for Yngre Advokater

  2. Advokatens rolle i rettsmekling