Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

De første rettssakene

Torsdag 27. februar holdt Christian Reush, Kaare Andres Shetelig og Ola Ø. Nisja foredrag for medlemmer av YA Oslo.

Formålet med foredraget var å skape trygghet for det å gå i retten. Foredraget gikk gjennom gangen i en sivil sak med fokus på det praktiske, herunder praktiske råd til saksforberedelsene, utforming av prosesskriv, håndtering av ulike forhold under hovedforhandlingen, hva som kjennetegner gode innlegg i retten og hvordan sakskostnader håndteres. De to prosedyreadvokatene synliggjorde de vanlige feilene som kan lettere unngås og brukte egne erfaringer fra begynnelsen av dere egne karrierer.