Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Informasjon

Felles retningslinjer for Yngre Advokater

20.mars 2020 vedtok Advokatforeningens hovedstyre felles retningslinjer for Yngre Advokater