Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Lyst til å bli styremedlem i Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets?

Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets arbeider for å ivareta interessene til advokater og fullmektiger under 40 år som geografisk hører inn under kretsen. Styret skal bestå av seks styremedlemmer, og har som mål å ha en sammensetning som til enhver tid gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå inntil tre nye styremedlemmer. Vervet har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg.

Som styremedlem vil du få mulighet til å utøve faglig engasjement og bygge gode relasjoner – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets arrangerer kurs, foredrag, medlemsmøter og sosiale treff for kretsens yngre medlemmer. I tillegg engasjerer vi oss i relevante faglige problemstillinger.  Styremedlemmene har mulighet til å delta på European Young Bar Association (EYBA) sine arrangementer i Europa.

Interesse for å bli styremedlem meldes ved å sende e-post til styreleder John Erik Aarsheim, jea@svw.no  

Husk å legge ved CV, en kort presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å bli styremedlem i Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets.

Frist: 30. januar 2018

De nye styremedlemmene vil bli valgt på kretsens årsmøte 14. mars 2018.

Om du ønsker å vite mer om valgprosessen, eller hva arbeidet som styremedlem består i, kan du ta kontakt med John Erik Aarsheim på telefon 971 34 355 eller e-post jea@svw.no

Med vennlig hilsen

Styret i Yngre Advokater Hordaland og Sogn og Fjordane krets