Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Styret i Yngre Advokater Oslo krets søker nye medlemmer

Styret i Yngre Advokater Oslo krets består for tiden av åtte medlemmer, og har som mål å ha en sammensetning som til enhver tid gjenspeiler medlemsmassen. På grunn av flere endringer i styret til neste år, søker vi nå nye medlemmer.

Yngre Advokater (YA) er en undergruppe i Advokatforeningen som arbeider for å ivareta interessene til fullmektiger og advokater under 40 år som geografisk hører inn under sin krets.

Som styremedlem vil du få mulighet til å utøve faglig engasjement og bygge gode relasjoner, – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Yngre Advokater arrangerer blant annet kurs, foredrag, medlemsmøter og sosiale treff for kretsens yngre medlemmer. I tillegg jobber styret med aktuelle og relevante faglige problemstillinger for Advokatforeningen. Vi har også et samarbeid med internasjonale foreninger, herunder The European Young Bar Association (EYBA) og International Association of Young Lawyers (AIJA).

Yngre Advokater Oslo krets avholder styremøte en gang i måneden. Vervet har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg. Dersom du ønsker å vite mer om hva arbeidet som styremedlem består i, kan du ta kontakt med styreleder Christine Taaje på telefon 97 66 86 32.

Interesse for å bli styremedlem kan meldes ved å sende en kortfattet søknad med CV til ksh@advokatforeningen.no.

Frist: Torsdag 10. desember 2020

 

Aktuelle kandidater vil bli foreslått for valgkomiteen i Oslo krets. Endelig valg av nye styremedlemmer vil finne sted på Advokatforeningen Oslo krets sitt årsmøte i mars 2021.