Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Styret i Yngre Advokater Sør-Rogaland krets søker nye medlemmer

Styret i Yngre advokater Sør-Rogaland krets består for tiden av syv medlemmer og har som mål å ha en sammensetning som til enhver til gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker nå nye medlemmer til styret.

Yngre Advokater (YA) er en undergruppe i Advokatforeningen som arbeider for å ivareta interessene til fullmektiger og advokater under 40 år som geografisk hører inn under sin krets.

Som styremedlem vil du få mulighet til å utøve faglig engasjement og bygge gode relasjoner. Yngre Advokater arrangerer blant annet foredrag og sosiale treff for kretsens yngre medlemmer. I tillegg jobber styret med aktuelle og relevante faglige problemstillinger for Advokatforeningen

Yngre Advokater Sør-Rogaland krets avholder styremøte en gang i måneden. Vervet har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg.

Interesse for å bli styremedlem kan meldes ved å sende en kortfattet søknad til ya.sor.rogaland@gmail.com . Frist: tirsdag 3.desember 2019.

Aktuelle kandidater vil bli foreslått for valgkomiteen i Sør Rogaland krets. Endelig valg av nytt styremedlem vil finne sted på årsmøtet til Advokatforeningen Sør-Rogaland krets i februar/mars 2020.