Yngre advokater

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

YA Oslo: Er du vårt nye styremedlem?

Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Som styremedlem vil du få mulighet til å utøve faglig engasjement og bygge gode relasjoner, – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Yngre Advokater arrangerer blant annet kurs, foredrag, medlemsmøter og sosiale treff for kretsens yngre medlemmer. I tillegg jobber styret med aktuelle og relevante faglige problemstillinger for Advokatforeningen. Vi har også et samarbeid med internasjonale foreninger, herunder The European Young Bar Association (EYBA) og International Association of Young Lawyers (AIJA).
Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Yngre Advokater Oslo krets avholder styremøte en gang i måneden. Vervet har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg. Dersom du ønsker å vite mer om hva arbeidet som styremedlem består i, kan du ta kontakt med styreleder Christine Taaje på telefon 97 66 86 32.

Interesse for å bli styremedlem kan meldes ved å sende en kortfattet søknad med CV til ksh@advokatforeningen.no

Frist: 10. desember 2021