Yngre advokater

Aktuelt

Utvalget for Yngre advokater

Utvalget for yngre advokater har som formål å fremme yngre medlemmers interesser og deltakelse i foreningens arbeid.

Yngre Advokater (forkortet YA) er en undergruppe i Advokatforeningen for medlemmer under 40 år. Formålet til YA er å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i sin krets, og ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet.

Per 1. januar 2020 det ni kretser som har egne YA-styrer: Oslo, Sør-Rogaland, Vestland, Troms, Trøndelag, Buskerud, Østfold og Follo, Vest-Agder og Midt-Hålogaland.

YA-styrene kommuniserer med hverandre gjennom halvårlige møter i «forumet» Utvalget for yngre advokater. Utvalget kommuniserer med hovedstyret gjennom et fast observatørmedlem i hovedstyret.

 • Taaje, Christine

  Leder

  Scatec ASA

  Postboks 4156 Sjølyst
  0217 OSLO

 • Briskodden, Anders Lafton

  Nestleder

  Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

  Nedre Torggate 18 A
  3015 DRAMMEN

  Telefon: +47 32 25 47 00

 • Flobergseter, Mari Enger

  Medlem

  Advokatfirmaet Consensus ANS

  Postboks 107
  2301 HAMAR

 • Forssten, Erik Anton

  Medlem

  Nordia Law Advokatfirma AS

  Postboks 2032 Vika
  0125 OSLO

 • Fuglestein, Tor Sverre

  Medlem

  Dialogadvokatene

  Postboks 153
  4558 VANSE

 • Greger, Charlotte Bartholsen

  Medlem

  Narvik kommune - Kommuneadvokaten

  Postboks 64
  8501 NARVIK

 • Hauan, Viktoria

  Medlem

  Advokatfirmaet Østgård DA

  Postboks 1151
  9261 TROMSØ

  Telefon: 77 67 99 99

 • Lundøy, Irmelin Skjold

  Medlem

  Preto Askevold & Fehr Advokatfirma ANS

  Postboks 1810, Håkonsgaten
  5866 BERGEN

  Telefon: 55 36 48 20

 • Lystad, Anne-Berit Økland

  Medlem

  Advokatfirmaet Varder AS

  Henrich Gernersgt 11
  1530 MOSS

  Telefon: 21 95 80 00

 • Myhr, Thomas Hoff

  Medlem

  Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin AS

  Kobbes gate 2
  7042 TRONDHEIM

  Telefon: 41691123

 • Nordgård, Brage

  Medlem

  Advokat Brage Nordgård

  Langgata 40
  4306 SANDNES

 • Skrimstad, Henrik

  Medlem

  Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

  Storgata 36
  2000 LILLESTRØM

  Telefon: 64 84 00 20

 • Brandstorp, Jarle

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Planke DA

  Freskoveien 9
  1605 FREDRIKSTAD

  Telefon: 69 36 70 10

 • Falk-Larssen, June

  Varamedlem

  Bjerkan Stav Advokatfirma AS

  Postboks 8809 Nedre Elvehavn
  7481 TRONDHEIM

  Telefon: 73 80 22 80

 • Isaksen, Emma Kristin

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

  Postboks 437
  4604 KRISTIANSAND S

  Telefon: 38 17 00 80

 • Johnsen, Karina

  Varamedlem

  Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

  Postboks 294 Bragernes
  3001 DRAMMEN

  Telefon: 32 25 55 00

 • Moe, Kristin Bjørlo

  Varamedlem

  CMS Kluge Advokatfirma AS

  Postboks 394 Sentrum
  5805 BERGEN

  Telefon: 55 21 98 00

 • Mæhlumshagen, Maria Synnøve

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS

  Postboks 242
  2001 LILLESTRØM

  Telefon: 63 81 01 40

 • Nilsen, Guro Haug

  Varamedlem

  Codex Advokat Tromsø AS

  Postboks 447
  9255 TROMSØ

  Telefon: 77 75 39 50

 • Riibe-Stokland, Daniel

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20