Yngre advokater

Aktuelt

Utvalget for Yngre advokater

Utvalget for yngre advokater har som formål å fremme yngre medlemmers interesser og deltakelse i foreningens arbeid.

Yngre Advokater (forkortet YA) er en undergruppe i Advokatforeningen for medlemmer under 40 år. Formålet til YA er å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i sin krets, og ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet.

Per 1. januar 2020 det ni kretser som har egne YA-styrer: Oslo, Sør-Rogaland, Vestland, Troms, Trøndelag, Buskerud, Østfold og Follo, Vest-Agder og Midt-Hålogaland.

YA-styrene kommuniserer med hverandre gjennom halvårlige møter i «forumet» Utvalget for yngre advokater. Utvalget kommuniserer med hovedstyret gjennom et fast observatørmedlem i hovedstyret.

 • Taaje, Christine

  Leder

  Ernst & Young Advokatfirma AS

  Postboks 1156 Sentrum
  0107 OSLO

  Telefon: 24 00 24 00

 • Briskodden, Anders Lafton

  Nestleder

  Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

  Nedre Torggate 18 A
  3015 DRAMMEN

  Telefon: +47 32 25 47 00

 • Breiland, Camilla Hovind

  Medlem

  KPMG Law Advokatfirma AS

  Postboks 7000 Majorstuen
  0306 OSLO

  Telefon: 04063

 • Dagenborg, Silja

  Medlem

  Advokatfirma Lunde Robertsen AS

  Postboks 245
  1501 MOSS

  Telefon: 69 20 26 20

 • Forssten, Erik Anton

  Medlem

  Nordia Law Advokatfirma AS

  Postboks 2032 Vika
  0125 OSLO

 • Hauan, Viktoria

  Medlem

  Advokatfirmaet Østgård DA

  Postboks 1151
  9261 TROMSØ

  Telefon: 77 67 99 99

 • Hienn, Marit Olsdatter

  Medlem

  Advokatfirmaet Hienn AS

  Postboks 202
  8503 NARVIK

 • Kheradmandi, Espen

  Medlem

  KS Advokatene

  Postboks 1378 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 24 13 26 00

 • Lineikro, Helle Cecilie

  Medlem

  Advokatfirma Tofte DA

  Postboks 759
  4666 KRISTIANSAND S

  Telefon: 38 17 70 00

 • Mack, Christina Kvarekvål

  Medlem

  Østby Aarskog Advokatfirma AS

  Postboks 1
  2301 HAMAR

  Telefon: 62 55 62 00

 • Myhr, Thomas Hoff

  Medlem

  Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin AS

  Kobbes gate 2
  7042 TRONDHEIM

  Telefon: 40006015

 • Nordgård, Brage

  Medlem

  Advokat Brage Nordgård

  Langgata 40
  4306 SANDNES

 • Skrimstad, Henrik

  Medlem

  Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

  Storgata 36
  2000 LILLESTRØM

  Telefon: 64 84 00 20

 • Støer, Thomas

  Medlem

  Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS Bergen

  Postboks 343 Sentrum
  5804 BERGEN

  Telefon: 22 94 40 00

 • Didriksen, Sarah Marie

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS

  Postboks 444
  1703 SARPSBORG

  Telefon: 69 16 23 23

 • Falk-Larssen, June

  Varamedlem

  Bjerkan Stav Advokatfirma AS

  Postboks 8809 Nedre Elvehavn
  7481 TRONDHEIM

  Telefon: 73 80 22 80

 • Flobergseter, Mari Enger

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Consensus ANS

  Postboks 107
  2301 HAMAR

 • Fuglestein, Tor Sverre

  Varamedlem

  Dialogadvokatene

  Postboks 153
  4558 VANSE

 • Johnsen, Karina

  Varamedlem

  Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

  Postboks 294 Bragernes
  3001 DRAMMEN

  Telefon: 32 25 55 00

 • Mæhlumshagen, Maria Synnøve

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

  Postboks 242
  2001 LILLESTRØM

  Telefon: 63 81 01 40

 • Nilsen, Guro Haug

  Varamedlem

  Codex Advokat Tromsø AS

  Postboks 447
  9255 TROMSØ

  Telefon: 77 75 39 50

 • Riibe-Stokland, Daniel

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20

 • Stavland, June

  Varamedlem

  Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS

  Postboks 1810, Håkonsgaten
  5866 BERGEN

  Telefon: 55 36 48 20