Hovedstyret

Hovedstyret bestyrer foreningens virksomhet og forvalter dens midler. Hovedstyrets leder er Advokatforeningens leder.

Hovedstyrets oppbygging

Hovedstyret består av tillitsvalgte advokater. Hovedstyret velges av representantskapet. Medlemmer velges for fire år, og kan ikke gjenvelges. Lederen velges for to år, og kan gjenvelges én gang.

Hovedstyret skal bestå av 10 personer i tillegg til foreningens leder – dersom lederen ikke allerede er innvalgt til hovedstyret.

Hovedstyrets oppgaver

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler, og har avgjørelsesmyndighet i alle forenings- og fagpolitiske spørsmål som ikke eksklusivt er lagt til representantskapet eller andre foreningsorganer.

Hovedstyret fastsetter alle kontingenter og avgifter, vedtar Advokatforeningens budsjett, samt avgir årsberetning og fremlegger regnskap for representantskapet.

Hovedstyret ansetter foreningens generalsekretær og redaktører til Advokatbladet og Advokatforeningens øvrige publikasjoner.

Hovedstyret oppnevner leder og medlemmer til foreningens ulike utvalg, og vedtar mandat og retningslinjer for utvalgene.

Hovedstyret avgir uttalelser og fastsetter anbefalinger på foreningens vegne i advokatrelaterte spørsmål.

Hovedstyret vedtar behandlingsregler for disiplinærutvalgene, og treffer avgjørelser i disiplinærforhold der avgjørelsesmyndighet er lagt til hovedstyret.

 

 • Hjort, Jens Johan

  Leder

  Advokatene Rekve, Pleym & Co

  Postboks 520
  9255 TROMSØ

  Telefon: 77 75 12 00

 • Thore, Susanne Munch

  Nestleder

  Advokat Susanne Munch Thore

  Postboks 573 Sentrum
  0105 OSLO

 • Dietrichson, Marius

  Medlem

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Dyngeland, Arild Christian

  Medlem

  Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS

  Postboks 1810, Håkonsgaten
  5866 BERGEN

  Telefon: 55 36 48 20

 • Ekerholt, Anne Kjølseth

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Kildebo, Else Irene Christensen

  Medlem

  Advokatfirma Kildebo AS

  Grønland 70 A
  3045 DRAMMEN

  Telefon: 32 89 45 75

 • Olsen, Leif Oscar

  Medlem

  Advokatfirma Tofte DA

  Postboks 759
  4666 KRISTIANSAND S

  Telefon: 38 17 70 00

 • Reier, Marte

  Medlem

  Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

  Cort Adelersgt 8
  1515 MOSS

  Telefon: 69 27 85 00

 • Skram, Cathrin Myre

  Medlem

  Advokat Cathrin Myre Skram AS

  Brosundet Advokater, Brunholmgata 2
  6004 ÅLESUND

 • Wessel-Aas, Jon

  Medlem

  Advokatfirmaet Lund & Co DA

  Postboks 1148 Sentrum
  0104 OSLO

  Telefon: 99 11 99 00

 • Østgård, Hallvard Bjørnarsson

  Medlem

  Advokatfirmaet Østgård DA

  Postboks 1151
  9261 TROMSØ

  Telefon: 77 67 99 99

 • Forssten, Erik Anton

  Observatør

  Advokat Jørgen Klaveness AS

  Tuneveien 87
  1712 GRÅLUM

  Telefon: 2139 6070