Hovedstyret

Hovedstyret bestyrer foreningens virksomhet og forvalter dens midler. Hovedstyrets leder er Advokatforeningens leder.

Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av tillitsvalgte advokater. Hovedstyret velges av representantskapet. Medlemmer velges for fire år, og kan ikke gjenvelges. Lederen velges for to år, og kan gjenvelges én gang.

Hovedstyret skal bestå av 10 personer i tillegg til foreningens leder – dersom lederen ikke allerede er innvalgt til hovedstyret.

Hovedstyrets oppgaver

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler, og har avgjørelsesmyndighet i alle forenings- og fagpolitiske spørsmål som ikke eksklusivt er lagt til representantskapet eller andre foreningsorganer.

Hovedstyret fastsetter alle kontingenter og avgifter, vedtar Advokatforeningens budsjett, samt avgir årsberetning og fremlegger regnskap for representantskapet.

Hovedstyret ansetter foreningens generalsekretær og redaktører til Advokatbladet og Advokatforeningens øvrige publikasjoner.

Hovedstyret oppnevner leder og medlemmer til foreningens ulike utvalg, og vedtar mandat og retningslinjer for utvalgene.

Hovedstyret avgir uttalelser og fastsetter anbefalinger på foreningens vegne i advokatrelaterte spørsmål.

Hovedstyret vedtar behandlingsregler for disiplinærutvalgene, og treffer avgjørelser i disiplinærforhold der avgjørelsesmyndighet er lagt til hovedstyret.

 

 • Wessel-Aas, Jon

  Leder

  Advokatfirmaet Lund & Co DA

  Postboks 1148 Sentrum
  0104 OSLO

  Telefon: 99 11 99 00

 • Wold, Trude Marie

  Nestleder

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20

 • Døssland, Bjarte Kristian

  Medlem

  Døssland Advokatfirma AS

  Postboks 14
  5463 USKEDALEN

 • Ekerholt, Anne Kjølseth

  Medlem

  Kvale Advokatfirma DA

  Postboks 1752 Vika
  0122 OSLO

  Telefon: 22 47 97 00

 • Hellesen, Silje Christine

  Medlem

  Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

  Postboks 548
  5501 HAUGESUND

  Telefon: 52 70 10 30

 • Kildebo, Else Irene Christensen

  Medlem

  Advokatfirma Kildebo AS

  Postboks 9733 Torget Vest
  3010 DRAMMEN

  Telefon: 32 89 45 75

 • Nakstad, Cecilie

  Medlem

  Matrix Advokater AS

  Postboks 6864 St. Olavs Plass
  0130 OSLO

 • Ramani, Mohsin

  Medlem

  Advokatfirmaet Glittertind AS

  Postboks 1383 Vika
  0114 OSLO

 • Reier, Marte

  Medlem

  Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

  Cort Adelersgt 8
  1515 MOSS

  Telefon: 69 27 85 00

 • Skram, Cathrin Myre

  Medlem

  Advokat Cathrin Myre Skram AS

  Brosundet Advokater, Brunholmgata 2
  6004 ÅLESUND

 • Forssten, Erik Anton

  Observatør

  Nordia Law Advokatfirma AS

  Postboks 2032 Vika
  0125 OSLO