Aust-Agder krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

UTSATT: Årsmøte i Aust-Agder krets

Sjømannsforeningens lokaler i Arendal

20.03.2020 19.00 - 20.00

 ÅRSMØTET ER UTSATT INNTIL VIDERE. NÆRMERE BESKJED KOMMER.

 

Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Kretsstyrets årsberetning (Se innkalling)
4. Kretsstyrets årsregnskap (Se innkalling)
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Saker til uttalelse (Se innkalling)
7. Valg av kretsstyre
8. Informasjon og diskusjon mv. vedrørende Domstolkommisjonens rapport og kretsens arbeid
9. Eventuelt

Ca. kl. 20.00 Innbudte gjester fra domstol og påtale
Ca. kl. 20.15 Bordsetting