Aust-Agder krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Aust-Agder krets inviterer til kurs i ny arvelov og opprettelse av testament

Ved advokatene Vibeke Five, Odd Einar Bruusgaard.

3 juridiske timer

Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen2, 4801 Arendal

03.06.2019 15.00 - 18.00

Meld deg på her

Advokatene Five og Bruusgaard vil gjennomgå og fokusere på følgende temaer:

Ny arvelov:
Kurset gir en innføring i forslag til ny arvelov. 22.06.2018 la Justis- og beredskapsdepartementet frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Justiskomiteen avga innstilling 30.04.2019. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte nåværende skiftelov og arvelov. I hovedsak videreføres reglene om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles og samboers arverett, og reglene om livsarvingenes rett til pliktdelsarv. Det er lagt stor vekt på at loven skal være brukervennlig, med en oversiktlig struktur og med et språk som kan forstås også av dem som ikke har juridisk bakgrunn.

Opprettelse av testament – feller og gode råd

Kurset vil ha som formål å gi råd og tips i forbindelse med arbeid med opprettelse av testament. Kurset har vært holdt tidligere i andre kretser og har vært populært. Det vil bli fokusert på hva som er viktig å være oppmerksom på når man påtar seg et testamentsoppdrag. Det utarbeides dessverre en rekke mangelfulle og uklare testamenter i dag, også av advokater. Kurset vil blant annet ta for seg nødvendige kontrollspørsmål til klienten, spørsmål knyttet til loddeier/legatarforhold, enkelte tolkningsregler og problemstillinger i forbindelse med gjensidig testament og sekundærdisposisjoner. Kurset vil være praktisk rettet og det vil bli gitt eksempler.

Foredragsholderne advokat Odd Einar Bruusgaard og advokat Vibeke Five arbeider i Juridisk seksjon ved Kreftforeningens hovedkontor i Oslo og håndterer arv som tilfaller Kreftforeningen. Foreningen mottar årlig arv gjennom mer enn 100 testamenter. De to advokatene har også langvarig erfaring med bobehandling (privat og offentlig skifte) fra tidligere arbeid ved advokatkontor. Five er medlem av fagutvalget for familie-, arv- og skifterett (JUS).

Det vil bli lettere servering i pausene.