Buskerud krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Folkemøte om strukturendring i domstolene

På vegne av Den Norske Advokatforening avd. Buskerud inviteres det til folkemøte om strukturendring i domstolene.

Smeltehytta på Kongsberg

20.08.2019 18.00 - 20.00

Du inviteres med dette til møte og anmodes om innspill under møtet i denne viktige saken.

Inviterte til møtet vil bl.a. være stortingspolitikere. I tillegg inviteres justisministeren, lederen for Domstolkommisjonen og ledere for landets tingretter samt en rekke andre aktører knyttet til rettspleien.

For spørsmål, kontakt Fredrik Neumann