Buskerud krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Ringerike tingrett - Ledige verv

Ringerike tingrett kunngjør i disse dager ett ledig verv som fast forsvarer og to ledige verv som fast bistandsadvokat. Antakelsen av fast forsvarer og faste bistandsadvokater ved Ringerike tingrett gjelder også for Borgarting lagmannsrett. Ifølge Domstoladministrasjonens rundskriv skal kopi av kunngjøringene sendes den lokale krets av Den Norske Advokatforening.

Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til Ringerike tingrett ved sorenskriveren på telefon 32 98 90 00.

Søknadsfrist: 20. august 2019

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til:

Ringerike tingrett
Postboks 143
3502 Hønefoss
ringerike.tingrett@domstol.no