Haugesund krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Årsmøte, foredrag og middag

1 ikke-juridisk time

Scandic Maritim Hotell, Åsbygata 3, Haugesund

03.03.2020 16.30 - 19.30

Kr. 700 for medlemmer, kr. 1 000 for ikke-medlemmer (årsmøte er vederlagsfritt)

Meld deg på før 14. februar

Meld deg på her

Styret innkaller til årsmøte i Haugesund krets av Den Norske Advokatforening, jf. vedtektenes §§ 5-2 og 5-3.
Årsmøtet vil bli avholdt tirsdag den 3. mars 2020 kl. 16.30 i konferanserom Urter på Scandic Maritim.

Agenda for årsmøtet, jf. vedtektenes § 5-3:

  1. Valg av referent
  2. Årsberetning og årsregnskap for 2019
  3. Fastsettelse av medlemskontingenten i kretsen
  4. Valg av kretsstyre
  5. Eventuelt

Dersom noen medlemmer ønsker behandlet saker utenfor den oppgitte dagsorden, skal det være meddelt kretsens leder senest én uke før møtet åpnes og av lederen straks bringes videre til medlemmene. Forslag som fremmes deretter skal avvises om de ikke er presiseringer eller naturlige følger av debatten på kretsmøtet, jf. § 5-2.

Fra kl. 17.00 til kl. 18.00 vil det deretter bli holdt foredrag av Ellen Sandvold Strømme med tematikken «advokatrollen – stressbelastning – etiske og personlige problemstillinger». Ellen har jobbet 16 år som advokat. Det å være advokat kan være både krevende, slitsomt og utfordrende. Ellen vil fortelle om sine egne erfaringer og gi tips som kan være til nytte for å forebygge stress og stressrelatert sykdom. Foredraget vil kvalifisere til ikke-juridisk etterutdanning.

Etter kurset vil det blir servert middag med tilhørende drikke på hotellet. Nøyaktig hvor, avhenger av antall påmeldte.

Alle medlemmer oppfordres til å møte.

På vegne av styret i Advokatforeningen Haugesund krets,
Christoffer A. Falkeid
Styreleder