Haugesund krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Årsmøte og kurs i Haugesund krets

Kurs i digitalt rettsakssarbeid

Scandic maritim, Haugesund

07.03.2019 16.00

Årsmøte, kurs og middag

Meld deg på

Styret innkaller til årsmøte i Haugesund krets av Den Norske Advokatforening, jf. vedtektenes §§ 5-2 og 5-3.

Årsmøtet vil bli avholdt torsdag den 7. mars 2019 kl. 16.00 i konferanserom Utsira på Scandic Maritim.

Fra kl. 17.00 til kl. 19.30 vil det bli holdt kurs i digitalt rettssaksarbeid del II - på samme sted. Kurset holdes av tingrettsdommer Kjetil Myhrvold og gir tre ikke-juridiske etterutdanningstimer. Les mer om kurset nedenfor

Etter kurset vil det bli servert middag på hotellet.

Alle medlemmer oppfordres til å møte.

Påmeldingen til kurset skjer via påmeldingslenke sendt ut fra Advokatforeningen sentralt.

Påmelding til årsmøte og middag etter kurset sendes til caf@advokatenelhh.no senest innen 22. februar 2019.

AGENDA

(jf. vedtektene § 5-3)

 1. Valg av referent
 2. Årsberetning og årsregnskap for 2017
 3. Fastsettelse av medlemskontingenten i kretsen
 4. Valg av kretsstyre
 5. Eventuelt

NB:

Dersom noen medlemmer ønsker behandlet saker utenfor den oppgitte dagsorden, skal det være meddelt kretsens leder senest én uke før møtet åpnes og av lederen straks bringes videre til medlemmene. Forslag som fremmes deretter skal avvises om de ikke er presiseringer eller naturlige følger av debatten på kretsmøtet, jf. § 5-2.

Haugesund, 15. februar 2019,
på vegne av styret i Advokatforeningen Haugesund krets

Christoffer A. Falkeid, leder

Kurs i Digitalt saksarbeid del II

Tid: 7. mars 2019 kl. 17.00-19.30

Sted: Scandic Maritim Hotell, konferanserom Utsira, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
Pris: Kr 700 for medlemmer/kr 1000 for ikke-medlemmer.

Foredragsholder: Kjetil Myhrvold

Kurset gir tre ikke juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer.

Kjetil Myhrvold holdt i 2018 en serie kurs om Aktørportalen og digital hovedforhandling. Dette kurset belyser andre sider ved digitalt rettssaksarbeid, og går noe mer i dybden på enkelte temaer.

Temaer som vil bli belyst:

 • Bruk av dokumentsamling fra domstolen
 • Høyesteretts og Oslo tingretts retningslinjer for digitale utdrag
 • Praktisk gjennomgang – produksjon av digitale faktiske utdrag basert på dokumentene i Aktørportalen
 • Kort gjennomgang – produksjon av digitale juridiske utdrag i Lovdata Pro og Rettsdata
 • Nasjonal anbefaling for digitale straffesaker (desember 2018)
 • Mer avansert arbeid med PDF-dokumenter, bl.a.:
 • Bruk av tekstgjenkjenningsfunksjonen i Adobe Acrobat
 • Tips for effektiv bruk av bokmerker under saksforberedelse og hovedforhandling
 • Overføring av markeringer fra eldre til nyere versjoner av dokumentsamlinger/utdrag
 • Merking av bilag før innsendelse i Aktørportalen
 • Visning av to sider samtidig

Det oppfordres til å ta med seg egen pc til kurset.