Helgeland og Salten krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Årsmøte i Helgeland og Salten krets

Hundholmen, Tollbugata 13, Bodø

12.03.2020 16.30 - 19.00

Dagsorden:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
            Valg av referent og to personer til å signere referatet

Sak 2 Årsberetning 2019

Sak 3 Årsregnskap 2019

Sak 4 Fastsettelse av medlemskontigent (ingen endring foreslås)

Sak 5 Valg av kretsstyret

Sak 6 Valg av medlemmer til representantskapet 

Sak 7 Kursvirksomhet - herunder særlig "Mo-seminaret"

Sak 8 Diskusjon, evt. forslag til ny leder og medlemmer av hovedstyret i Advkatforeningen

Sak 9 Diskusjon rundt rettshjelpsatsen og reisegodtgjørelsen

Sak 10 Eventuelt