Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

En fremstilling av rettskildene i Sharia

Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer til kurs: En oversikt over rettskilden i Sharia med fokus på ytringsfriheten samt kvinners og minoriteters rettsstilling. Hovedvekten legges på regelverket innen Sunni Islam

3 juridiske timer

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgt 6, BERGEN

19.09.2019 16.00 - 19.30

Medlemmer: 600 NOK Andre: 600 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Tema: For mange er Islam og Sharia ukjente og vanskelige begreper å få oversikt over. Ord som ytringsfrihet - likestilling og rettssikkerhet brukes både i islamske og vestlige land, men innholdet i og derved praktisering av disse begrep er forskjellige. 

Ut fra tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere er dette en problemstilling flere advokater som har praksis innen strafferett og familieretten allerede er kjent med.

Foredraget gjennomføres ved en gjennomgang av rettskildene i Sharia, nyhets og avisartikler - både norske og utenlandske - samt noen norske og utenlandske rettsavgjørelser.