Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Haugaland tingrett og familievernkontoret for Haugalandet inviterer til seminar

Scandic Maritim Haugesund (grupperom Caiano)

01.11.2019 09.00 - 11.30

Meld deg på her

Hvordan er det for barn å oppleve at foreldre lever i konflikt?
Foredrag v/ Maren Sand Helland, Psykolog med doktorgrad i Psykologi, som for tiden arbeider ved Folkehelseinstituttet.

Behandlingen av saker der foreldre er i konflikt
Representanter fra Haugesund og Karmøy barnevernstjeneste redegjør for sin behandling av saker der foreldre er i konflikt og tiltak som kan iverksettes.

Meklingsprosessen og om hvordan barnets stemme kommer frem
Representant for familievernkontoret for Haugalandet redegjør for meklingsprosessen i foreldretvistsaker og hvordan barnet høres.

Det legges opp til gruppediskusjoner.

Praktisk informasjon:
Det er begrenset med plasser og de som får plass vil bli orientert om dette kort tid etter utløp av påmeldingsfristen.

Påmeldingsfristen er 1.9.2019 og er bindene. Påmelding gjøres ved å sende e-post til geir.stale.nordstrom@domstol.no

Pris for seminaret er kr 575 og inkluderer lunsj. Innbetaling foretas etter man har fått bekreftelse på plass.

Det vil bli søkt om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Advokatforeningen.
Endelig program sendes etter at endelig deltakerliste er klar.


Velkommen til seminar