Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Tvistelovsseminaret 2019

Lukkast vi med tvistelova?

Bergen

01.11.2019 10.00 - 15.00

Planmøtet: Fungerer planmøtet etter føremålet? Kva moglegheiter gjev ordninga, og kan den nyttast betre?

Sakskostnader: Det er ei utfordring for rettsstaten at det blir for dyrt å føre saker for retten, og det er store skilnader i ulike typar saker. Korleis kan dette endrast?

Seminaret blir godkjend som etterutdanning for advokatar.

Program, praktisk informasjon og påmelding blir sendt ut seinare.