Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Aktuelt

Nyheter

  1. Ledige åremål som fast forsvarar ved Bergen tingrett

    Det er ledig fem verv som fast forsvarar ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Forsvararen er knytt til rettskrinsen, og vervet omfattar oppdrag for begge rettsinstansane.

  2. Salær i samtaleprosesser

  3. Ressurssituasjonen ved Nordhordland tingrett

    Hordaland og Sogn og Fjordane krets av Advokatforeningen har sendt brev til Statsråd Anders Anundsen vedrørende ressurssituasjonen ved Nordhordland tingrett og rehabiliteringen av tinghuset i Bergen.

  4. Høringsuttalelse om endringene i regler for obligatorisk etterutdanning