Midt-Hålogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Kurs om grenselandet etikk og advokatansvar

Kurset vil belyse grenselandet etikk / advokatansvar.

Kulturfabrikken, Strandgata 1, 8400 Sortland

25.01.2019 11.00 - 14.00

Det er flere dommer og avgjørelser i disiplinærsystemet de siste årene – og i 2018, som er av interesse å foredra om.

Temaer som vil belyst er følgende:

«Dommer av betydning for vår hverdag som advokat

De senere årene er det kommet flere rettsavgjørelser og avgjørelser i disiplinærmyndighetene som tar stilling til vår opptreden som advokater

Dette går på forhold som

  • Honorarberegning
  • Advokatens kontraktsansvar
  • Interessekonflikter
  • Betydningen av å ha korrekte oppdragsbekreftelser
  • Taushetsplikten contra innsyn/ beslag i advokaters data m.m.
  • Konsekvenser ved manglende uavhengighet

Advokat Jeppe Normann vil gjennomgå dommer og avgjørelser, og gi råd om hvorledes vi kan unngå å trå feil.

Det vil bli enkel servering samt kaffe og frukt i pausene.

Ved påmelding til kurs i Advokatforeningens regi, kan det distribueres deltakerlister til kursets deltakere. Deltakerlisten inneholder personopplysninger om deg, herunder navn, tittel og arbeidssted. For ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger, se Advokatforeningens personvernerklæring: https://www.advokatforeningen.no/forsidegrunnlag/personvern/