Møre og Romsdal krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Møre og Romsdal krets: Høstseminar

9 juridiske timer

Angvik Gamle Handelssted, Angvik

04.10.2019 11.00 - 05.10.2019 13.00

Medlemmer: 1 000 NOK Andre: 1 000 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

De to faglige temaene denne gangen er arverett (ny arvelov) og sivilprosess (sakskostnader). 

I tillegg til de faglige innslagene legger vi opp til en runde med informasjon og diskusjon rundt den pågående prosessen med endringer i domstolene. Regjeringen har som kjent nedsatt en kommisjon for vurdering av domstolenes organisering, og gitt kommisjonen et bredt mandat. Temaet som kanskje får størst oppmerksomhet i offentligheten er struktur og lokalisering av domstolene, og en delrapport for dette legges frem 1. oktober. Dette er også høyaktuelt i vår krets, da en reduksjon av antallet tingretter også her er nærliggende. Vi har fått leder av Domstolkommisjonen (Yngve Svendsen, sorenskriver i Oslo tingrett) til å komme og redegjøre for kommisjonens arbeid og første delrapport. Vi jobber også med å få en eller flere politikere til å være til stede på seminaret. Gå ikke glipp av denne muligheten til å få informasjon direkte fra kilden, og til å gi tilbakemeldinger direkte til beslutningstakerne.