Møre og Romsdal krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Velkommen til årsmøte og kurs i Møre og Romsdal krets

Kretsen inviterer til Årsmøte med kurs både fredag og lørdag, og inviterer til festmiddag fredag kveld. Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet for festmiddagen dersom du ønsker å delta på denne.

7 juridiske timer og 1 etikktime

Gildehallen + Molde Fjordstuer, Molde

06.03.2020 11.00 - 07.03.2020 12.30

Påmeldingsfrist: 27. februar Pris: 800 kr

Meld deg på her

Fredag 6. mars 2020

1100: Felles lunsj, Gildehallen ved Romsdalsmuséet, Molde

1200-1500: Forhandlingsteknikk med etikk, ved advokat Roar Thun Wægger

1500-1700: Internasjonal og europeisk retts påvirkning på norsk rett, en praktisk tilnærming for allmennpraktiserende advokater, ved Christoffer C. Eriksen, professor UiO. Mer info vil komme senere

1700-1730:  Årsmøte i Møre og Romsdal Krets av den Norske Advokatforening

1930: Aperitiff, Gildehallen, Romsdalsmuséet Molde

2000-: Festmiddag (antrekk: pent, men ikke ukomfortabelt)

Lørdag 7. mars 2020

0900: Morgenkaffe

0930-1230: Midlertidig forføyning, ved John Egil Bergem, pensjonert advokat/sorenskriver

1230:Lunsj og hjemreise

Priser:

Full kurspakke med middag og overnatting:                  kr 2500

Full kurspakke uten overnatting:                                      kr 1800

Kun kurs + lunsjer:                                                                kr 800

Påmelding til middag og overnatting skjer til post@sporshe.im 

Husk å oppgi eventuelle allergier.