Oppland krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Årsmøte i Oppland krets

Scandic Victoria Hotell, Lillehammer

19.03.2020 13.45 - 20.00

Påmelding innen 28. februar 2020

Meld deg på her

Program:

13.45 – Registrering/kaffe

14.00-16.30: Kurs i vitnepsykologi med professor emeritus Svein Magnussen. Hvor pålitelige er troverdige personer, og hvor sikre er våre vurderinger av troverdighet?  Dette minikurset gir en innføring i moderne vitnepsykologi, med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva kan vi forvente av vitners hukommelse for dagligdagse og dramatiske hendelser, og hvilke faktorer kan bidra til at vitner husker feil, og endog husker ting de ikke har opplevd? Er sikre vitner pålitelige vitner? Det hender at vitner lyver, hvor gode er vi til å oppdage løgnaktig atferd, og hva påvirker våre vurderinger av troverdighet? Kurset vil også gi en kort innføring i moderne forskning på barn som vitner.

Pause m/kaffe og snacks underveis bestemmes av kursleder.

16.30-17.00: Pause med enkel servering

17.00-18.15: Årsmøte

18.30: Årsmøtemiddag på Hvelvet restaurant

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil bli det bli tatt opp til diskusjon eventuelle endringer i rettshjelpsatsen, reisegodtgjørelse og ordningen med fri rettshjelp, samt arbeidet knyttet til Domstolskommisjonens forslag.

Opplys om du skal være med på både kurs og middag, og eventuelle allergier.

Pris per person er kr. 750,- for kurs med middag. Dette faktureres av Advokatforeningen sentralt.

Årsberetning og årsregnskap blir ettersendt.