Oppland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Resultater fra spørreundersøkelsen

Nå har vi redigert inn resultatene fra spørreundersøkelsen vi sendte ut tidligere i oktober inn i en lysbildepresentasjon.

Undersøkelsen ble sendt ut til våre 110 medlemmer i Oppland krets. Med blant de 110 medlemmene er også noen pensjonister og advokatfullmektiger. Av medlemmene svarte omtrent 45 % på undersøkelsen. Når det gjelder de utdypede kommentarene fra medlemmene er noen av dem litt kortet ned eller delt opp i flere punkter. Tallgrunnlaget til et par av lysbildene ligger bakerst i presentasjonen. Vi er klar over at er flere ulike meninger blant våre medlemmer, men vurderer det slik at svarene på flere av spørsmålene i spørreundersøkelsen har gått så klart i noen retninger at det har gitt oss grunnlag for å uttale oss noe på vegne av medlemmene. Undersøkelsen har både gitt oss informasjon om synspunkter fra mange av våre medlemmer, og også mange gode argumenter for synspunktene.

Se resultatene her!