Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Advokatens rolle i rettsmekling

2 etikktimer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

02.04.2019 17.00 - 19.00

Hva er forskjellen på tvist og konflikt?

Meld deg på her

Hva er forskjellen på tvist og konflikt? Hva er forskjellen på mekling og forhandling? Hva er forskjellen på en mekler og en dommer? Hva er forskjellen på en god prosedyreadvokat og en god rådgiver i en rettsmekling? Hva betyr advokatens tilnærming for prosessen og utfallet i en mekling? Dommer i Oslo tingrett Ragnar Lindefjeld har noen hypoteser om hva gode advokater gjør når de bistår klienter i rettsmekling, og vil illustrere disse med like deler teori og praksis.

Ragnar Lindefjeld har lang erfaring som forretningsadvokat og dommerfullmektig før han i 2015 ble utnevnt som dommer i Oslo tingrett. Han driver utstrakt undervisning i mekling for norske og danske dommere, og går for tiden på masterprogrammet i konflikthåndtering og mekling ved Universitetet i København. Han er også vert for podcasten «Dommerpodden».