Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

AVLYST: Advokatforeningen Oslo krets inviterer til årsmøte 2020

Til medlemmer i Advokatforeningen Oslo krets:

Både lokale og nasjonale myndigheter understreker at situasjonen rundt spredning av korona-viruset er alvorlig.

Vi må alle ta ansvar og samarbeide om å få en så lav smittespredning som mulig, for å gi det beste tilbudet og ta vare på alle mennesker, enten de er syke eller friske. Dette ansvaret tar vi.

Styret i Oslo krets har derfor besluttet å avlyse kretsens årsmøte på Gamle Logen 19.mars.

Ifølge Advokatforeningens vedtekter skal årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret har derfor vurdert ulike alternativer for avvikling av årsmøtet.

Vi har konkludert med at kretsen er for stor til at vi, på nåværende tidspunkt, har elektronisk utstyr til å gjennomføre det som et nettmøte.

Styret har derfor valgt å sende ut innkallingen på nytt, samtidig som vi oppfordrer alle som har bemerkninger, kommentarer eller innsigelser til de utsendte dokumentene om å sende dette på mail til lederoslokrets@advokatforeningen.no eller til ksh@advokatforeningen.no innen 19. mars kl 16.00.

Styret vil deretter behandle det som eventuelt måtte komme inn og vil vurdere om årsberetning, regnskap og valg skal ansees som godkjent eller ikke.

Vi beklager den ekstraordinære situasjonen som er oppstått, men håper at vi kan avholde et alternativt møte når situasjonen har stabilisert seg.