Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Er advokatmonopolet for fall?

- Skal "hvem som helst" kunne eie og drive advokatvirksomhet?

2 juridiske timer

Digitalt

27.01.2021 18.00 - 20.00

Du trenger ikke å melde deg på om du var påmeldt til 10. november 2020

Kurset er fullbooket

Debatten er nå fullbooket, men kan følges over livestream her: https://www.youtube.com/channel/UCCd-SRFg5gzMsoOMI7U-UGg

Det er kun påmeldte som får registrert etterutdanningstimer. 

Paneldebatt om hvem som skal tillates å eie advokatvirksomhet, 


Ny advokatlov legges trolig frem for Stortinget i 2021 og Høyre ønsker å slippe til eksterne eiere og kapital i advokatbransjen for å sikre innovasjon.

 • Vil eksterne eiere forandre bransjen og hvordan vi driver advokatvirksomhet?
 • Er innovasjon og ekstern kapital nødvendig i advokatbransjen?
 • Truer eksterne eiere advokaters uavhengighet, og lar eventuelle betenkeligheter seg løse?
 •  Feier vi for lett våre egne uavhengighetsutfordringer under teppet?
 • Og er kunden vårt fokus, eller bekymrer vi oss for å slippe andre til?   

Dette og mange andre brennhete spørsmål, ønsker Advokatforeningen Oslo krets å rette fokus på. Vi inviterer derfor til debatt med følgende panel:

 • Peter Christian Frølich, Stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Høyre
 • Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen
 • Merete Nygaard, gründer og CEO i Lexolve
 • Johan Dolven, gründer og CEO i HELP forsikring
 • Marte Svarstad Brodtkorb, strafferettsadvokat
 • Sverre Tyrhaug, Managing Partner hos Thommessen
 • Alison Hook, Director at Hook Tangaza – er med oss på video fra London for å dele med oss av sine erfaringer fra Storbritannia

Debatten styres av Journalist Aslak Bonde

Dagens regelverk skal sikre at advokatene opptrer uavhengig i sitt virke, samtidig gir det et lukrativt monopol til en begrenset gruppe tilbydere. Vi vet at prisen på advokattjenester har økt dramatisk seneste tiår, samtidig som at teknologi og digitalisering utvikler seg i et forrykende tempo i alle andre bransjer. Ny advokatlov er på trappene og Høyre har i sitt valgprogram for 2021-2025 åpnet opp for å slippe til eksterne eiere i advokatfirmaer. De mener kapital er nødvendig for å muliggjøre innovasjon i bransjen. Er det nødvendig og fornuftig å slippe til eksterne eiere og kapital inn i advokatbransjen og er det forenelig med rettsikkerheten og advokatenes uavhengighet?