Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Kurs i ny arvelov

2 juridiske timer

Kantinen i Juristenes hus

10.09.2019 17.00 - 19.00

Meld deg på her

Kurset gir en innføring i ny arvelov, som ble vedtatt 14. juni 2019, og er nyttig for advokater som arbeider med arv- og skiftesaker. Sammen med et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven, når den trer i kraft, erstatte nåværende skiftelov og arvelov. Du vil blant annet få en oversikt over lovens tilblivelse, de nye reglene om slektens, ektefellers og samboeres arverett, ektefellers og samboeres rett til uskifte, arv etter testament, livsarvingenes pliktdelsarv, skifterettslige bestemmelser og overgangsregler. I stor grad videreføres tidligere regler, men det er også en del endringer. Beløpsgrensen for pliktdelsarven økes fra kr 1 mill til 15 G. Det er lagt stor vekt på at loven skal være brukervennlig, med en oversiktlig struktur og med et språk som kan forstås også av dem som ikke har juridisk bakgrunn. Tidspunkt for ikrafttredelse er ennå ikke kjent, men det kan være nyttig å ha kunnskap om de nye reglene allerede nå, blant annet i forbindelse med testamentsoppdrag.

Foredragsholder er advokat Vibeke Five. Five arbeider i Kreftforeningen, hvor hun er fagansvarlig for arv- og skifterettsområdet og behandler et stort antall arvesaker hvert år. Gjennom tidligere arbeid som dommerfullmektig og privatpraktiserende advokat har hun opparbeidet seg spisskompetanse innen arv- og skifterett. Hun er medlem av fagutvalget for familie-, arv- og skifterett (JUS).