Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Ny arvelov

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

08.04.2019 17.00 - 19.00

Kurset gir en innføring i forslag til ny arvelov

Meld deg på

Kurset gir en innføring i forslag til ny arvelov. I juni 2018 la Justis- og beredskapsdepartementet frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte nåværende skiftelov og arvelov. I hovedsak videreføres reglene om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles og samboers arverett, og reglene om livsarvingenes rett til pliktdelsarv. Det er lagt stor vekt på at loven skal være brukervennlig, med en oversiktlig struktur og med et språk som kan forstås også av dem som ikke har juridisk bakgrunn.
Foredragsholder er advokat Vibeke Five. Five arbeider i Kreftforeningen, hvor hun er fagansvarlig for arv- og skifterettsområdet og behandler et stort antall arvesaker hvert år. Gjennom tidligere arbeid som dommerfullmektig og privatpraktiserende advokat har hun opparbeidet seg spisskompetanse innen arv- og skifterett. Hun er medlem av fagutvalget for familie-, arv- og skifterett (JUS).