Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Rettskilder og metodebruk i EØS-retten

EØS-rettskildelære for praktikere

2 juridiske timer

Kantina, Juristenes hus, Kristian Augusta gate 9

09.03.2020 17.00 - 19.00

650 ,- for medlemmer, 750,- for andre

Meld deg på her

Siden 1994 har tusenvis av EU forordninger, direktiver og beslutninger blitt tatt inn i EØS-avtalen og deretter gjennomført som norsk lov eller forskrift, ofte uten noen klar referanse til EU rettskilden. NAV saken har minnet oss om at det heller ikke er slik at annen motstridende norsk lov nødvendigvis endres og at det som tilsynelatende ser ut til å være lovens hovedregel allikevel ikke alltid er det.

Hvordan skal advokater finne frem i og forholde seg til dette rettskildematerialet på 24 språk som etter hvert gjennomsyrer norsk rett på nesten alle områder? Hva er de viktigste tolkningsprinsippene? Hvilke muligheter gir dette regelverket og overnasjonale organer for advokater? Når kan det være hensiktsmessig å klage til ESA eller prøve å få en sak forelagt for EFTA-domstolen?

Advokat Per Andreas Bjørgan er partner i advokatfirmaet Lund & Co og arbeider hovedsakelig med EØS-rett. Han var i EFTAs overvåkningsorgan i Brussel i 14 år og har ført en rekke saker for EFTA- og EU-domstolene.