Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Skatterazzia – Kan de ta alt?

Et foredrag om grensene for skatteetatens kontroller

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

29.10.2019 17.00 - 19.00

Kr. 500,- for medlemmer/kr. 650,- for ikke-medlemmer

Meld deg på her

Fra 1. juli 2019 fikk skatteetaten ny hjemmel til bevissikring ved bruk av tvang. De nye reglene gir imidlertid ikke skatteetaten rett til andre opplysninger enn tidligere, og man har sett eksempler på at grensen mot taushetsbelagte opplysninger utfordres. Foredraget vil derfor belyse hvor grensen går for hvilke opplysninger skatteetaten kan kreve

I foredraget vil Harald Hauge gjennomgå grensene for skatteetatens kontroller.

Foredragsholderen, advokat Harald Hauge, skatteadvokat i Harboe & Co, har lang erfaring fra rådgivning og tvisteløsning. Han jobber mye overfor skattemyndighetene, og har en doktorgrad i skatterett, samt er førsteamanuensis II ved NHH.

Dørene åpner 16:30. Lett servering.