Oslo krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Oslo krets studietur 2019

  I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Polen, besluttet styret å legge årets studietur til Warszawa.

 2. Mandag 4. november 2019 arrangerte Oslo krets Rett på sak – om menneskerettigheter

 3. Ledige verv som fast forsvarer

 4. Tirsdag den 10. september arrangerte Oslo krets kurs med tema” Ny arvelov”.

  Advokat Vibeke Five, som til daglig jobber i Kreftforeningen, holdt denne kvelden kurs om den nye arveloven, som ble vedtatt av Stortinget den 14. mai d.å. Fra Oslo krets’ styre hadde Aurora Lindeland Geelmuyden tatt turen for å ønske forleser og deltakere velkommen.

 5. Samarbeidsmøte Oslo krets og Oslo tingrett

  Oslo krets og Oslo tingrett avholdt samarbeidsmøte mandag 8. april 2019. Samarbeidsmøtene med Oslo tingrett holdes to ganger i året, og er et forum for å diskutere aktuelle saker som berører kretsens medlemmer.

 6. Torsdag 21. mars 2019 holdt Oslo krets sitt årsmøte i ærverdige Gamle Logen

 7. Innføring i økonomi og regnskap – kurs for YA

  Onsdag 6. mars holdt Gunnar Engelsåstrø (fhv. foreleser ved Høgskolen i Oslo, nå OsloMet) kurset «Innføring i økonomi og regnskap» for omkring 40 deltakere i Juristenes hus.

 8. Aktørportalen og digitalt rettsaksarbeid - del II

  Tirsdag 5. mars holdt tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle kurset «Aktørportalen og digitalt rettsaksarbeid - del II» for omkring 50 deltakere på Juristenes hus.

 9. Kurs i foreldretvister

  Tirsdag 15. januar hold tingrettsdommer Rikke Lassen årets første kurs i regi av Oslo krets.

 10. Hvem bør motta Oslo krets æresbevisning 2018?

  Utdeles på årsmøtet til Oslo krets 21. mars 2019 på Gamle Logen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste