Oslo krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Innspill til arbeidsmøte om sakskostnader med Justis – og beredskapsdepartementet

 2. Oslo krets studietur 2021

  I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Ungarn besluttet styret å legge årets studietur til Budapest. Turen var opprinnelig planlagt til høsten 2020, men dette utgikk grunnet koronapandemien.

 3. Informasjon om sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo Byfogdembete

 4. Sommermiddag med Oslo krets

  Onsdag 17. juni avholdt styret i Oslo krets sin årlige sommermiddag.

 5. Høringsuttalelse fra Oslo krets

 6. Mandag 2. mars arrangerte Oslo krets Rett på sak - om arbeidsrett og varsling

 7. Oslo krets studietur 2019

  I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Polen, besluttet styret å legge årets studietur til Warszawa.