Oslo krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Oslo krets studietur 2021

  I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Ungarn besluttet styret å legge årets studietur til Budapest. Turen var opprinnelig planlagt til høsten 2020, men dette utgikk grunnet koronapandemien.

 2. Aktørmøte med Oslo tingrett

  Oslo tingrett inviterer til aktørmøte om tvistesaker 17. november 2021

 3. Informasjon om sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo Byfogdembete

 4. Hvem bør motta Oslo krets æresbevisning 2020?

  Utdeles på årsmøtet til Oslo krets 18. mars som i år arrangeres digitalt.

 5. Sommermiddag med Oslo krets

  Onsdag 17. juni avholdt styret i Oslo krets sin årlige sommermiddag.

 6. Høringsuttalelse fra Oslo krets

 7. Årsmøte Oslo krets 2020

  Som bebudet i e-post til kretsens medlemmer ble det ordinære årsmøte for 2019, som skulle vært avholdt i Gamle Losjen 19. mars avlyst.

 8. Mandag 2. mars arrangerte Oslo krets Rett på sak - om arbeidsrett og varsling

 9. Hvem bør motta Oslo krets æresbevisning 2019?

  Utdeles på årsmøtet til Oslo krets 19. mars 2020 på Gamle Logen.

 10. Oslo krets studietur 2019

  I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Polen, besluttet styret å legge årets studietur til Warszawa.