Oslo krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Årsmøte Oslo krets 2020

  Som bebudet i e-post til kretsens medlemmer ble det ordinære årsmøte for 2019, som skulle vært avholdt i Gamle Losjen 19. mars avlyst.

 2. Mandag 2. mars arrangerte Oslo krets Rett på sak - om arbeidsrett og varsling

 3. Hvem bør motta Oslo krets æresbevisning 2019?

  Utdeles på årsmøtet til Oslo krets 19. mars 2020 på Gamle Logen.

 4. Oslo krets studietur 2019

  I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Polen, besluttet styret å legge årets studietur til Warszawa.

 5. Mandag 4. november 2019 arrangerte Oslo krets Rett på sak – om menneskerettigheter

 6. Samarbeidsmøte Oslo krets og Oslo tingrett

  Oslo krets og Oslo tingrett avholdt samarbeidsmøte mandag 8. april 2019. Samarbeidsmøtene med Oslo tingrett holdes to ganger i året, og er et forum for å diskutere aktuelle saker som berører kretsens medlemmer.