Oslo krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Tirsdag den 10. september arrangerte Oslo krets kurs med tema” Ny arvelov”.

  Advokat Vibeke Five, som til daglig jobber i Kreftforeningen, holdt denne kvelden kurs om den nye arveloven, som ble vedtatt av Stortinget den 14. mai d.å. Fra Oslo krets’ styre hadde Aurora Lindeland Geelmuyden tatt turen for å ønske forleser og deltakere velkommen.

 2. Samarbeidsmøte Oslo krets og Oslo tingrett

  Oslo krets og Oslo tingrett avholdt samarbeidsmøte mandag 8. april 2019. Samarbeidsmøtene med Oslo tingrett holdes to ganger i året, og er et forum for å diskutere aktuelle saker som berører kretsens medlemmer.

 3. Torsdag 21. mars 2019 holdt Oslo krets sitt årsmøte i ærverdige Gamle Logen

 4. Innføring i økonomi og regnskap – kurs for YA

  Onsdag 6. mars holdt Gunnar Engelsåstrø (fhv. foreleser ved Høgskolen i Oslo, nå OsloMet) kurset «Innføring i økonomi og regnskap» for omkring 40 deltakere i Juristenes hus.

 5. Aktørportalen og digitalt rettsaksarbeid - del II

  Tirsdag 5. mars holdt tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle kurset «Aktørportalen og digitalt rettsaksarbeid - del II» for omkring 50 deltakere på Juristenes hus.

 6. Kurs i foreldretvister

  Tirsdag 15. januar hold tingrettsdommer Rikke Lassen årets første kurs i regi av Oslo krets.

 7. Hvem bør motta Oslo krets æresbevisning 2018?

  Utdeles på årsmøtet til Oslo krets 21. mars 2019 på Gamle Logen.

 8. Studietur til Istanbul

 9. Samarbeidsmøte med Borgarting lagmannsrett

 10. Rettskildene i Sharia

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste