Oslo krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Studietur til Istanbul

 2. Samarbeidsmøte med Borgarting lagmannsrett

 3. Rettskildene i Sharia

 4. Mandag 12. November arrangerte Oslo krets «Rett på sak»

 5. Samarbeidsmøte mellom Oslo krets og Oslo byfogdembete

  Styret i Oslo krets og Oslo byfogdembete holdt samarbeidsmøte torsdag 25. oktober 2018 kl. 10.00 i tinghuset.

 6. Kurs om lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar i personskadesaker

 7. Oslo krets støtter prosedyrekonkurransen til ELSA Oslo

 8. Samarbeidsmøte mellom Oslo krets og Oslo tingrett

 9. Rett på sak: Fra juryordning til meddomsrett

  Mandag 24. september arrangerte Oslo krets «Rett på sak» på Litteraturhuset i Oslo.

 10. Oslo krets støtter Advokatforeningens bedriftslag i fotball.