Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Aktørportalen og digitalt rettsaksarbeid - del II

Tirsdag 5. mars holdt tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle kurset «Aktørportalen og digitalt rettsaksarbeid - del II» for omkring 50 deltakere på Juristenes hus.

Basert på erfaring og god kunnskap, foreleste Bjerkvoll og Støle på en praktisk og aktuell måte om Aktørportalens funksjoner, og hvordan bruken av den kan forenkle og effektivisere advokathverdagen.

Dette var del II av kursene om digitalt rettsaksarbeid, og kurset gikk derfor noe mer i dybden enn det foregående på enkelte temaer.

Vi takker foredragsholdere og deltakere for et meget nyttig og lærerikt kurs. Oslo krets planlegger flere kurs om digitalt rettsaksarbeid, så om du ikke fikk deltatt denne gangen, er det bare å følge med i kommende nyhetsbrev.