Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Årsmøte Oslo krets 2020

Som bebudet i e-post til kretsens medlemmer ble det ordinære årsmøte for 2019, som skulle vært avholdt i Gamle Losjen 19. mars avlyst.

Kretsens medlemmer ble anmodet om å sende inn bemerkninger, kommentarer eller innsigelser til innkallingen med vedlagte dokumenter innen 19. mars kl 16.00.
 
Styret mottok ingen innsigelser verken til innkallingen eller årsoppgjøret fra medlemmene. Styret valgte derfor å gjennomføre den formelle delen av årsmøtet i en videokonferanse kl 17.00. Årsberetningen og årsregnskapet ble deretter ansett som godkjent. Likeledes ble det gjennomført valg i samsvar med valgkomiteens innstilling.