Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til eget bruk

Mandag 20. august 2018 arrangerte Oslo krets debatt på Litteraturhuset i Oslo. Temaet for debatten var «Avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til eget bruk».

Debattpanelet denne gangen besto av Førstestatsadvokat Katharina Rise, Informasjonsansvarlig i brukerorganisasjonen Rio og medlem av Rusreformutvalget Kenneth Arctander, Medlem av Barne- og familiekomiteen på Stortinget Silje Hjemdal (FrP) og politileder og styreleder i Norsk narkotikapolitiforening Oddgeir Høyekvam.

Rusreformutvalget ble oppnevnt for å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for myndighetenes reaksjoner på narkotikalovbrudd skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Utvalget skal gi sin utredning innen 31. desember 2019.

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen, innledet debatten med en forklaring av hvordan rettstilstanden er i land som har avkriminalisert bruk og besittelse av narkotika. Deretter diskuterte panelet ulike problemstillinger knyttet til avkriminalisering og legalisering, strafferammer og straffenivå ved narkotikalovbrudd, samt hvilke tiltak som burde iverksettes for å forebygge narkotikakriminalitet og for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige. Det var omtrent 140 personer som hadde møtt opp for å høre på debatten, og paneldeltakerne fikk bryne seg på en rekke spørsmål fra salen underveis.

Oslo krets takker innleder, paneldeltakere og debattleder for en meget spennende debatt!