Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Debatt om traumer og hukommelse

Torsdag 9. februar arrangerte Oslo krets debatt om traumer og hukommelse på Litteraturhuset i Oslo.

Psykolog og spesialrådgiver Trine Anstorp ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), forsker Ines Blix ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress), Professor ved UiO Annika Melinder og professor ved HIOA Sverre Varvin ga en innføring i psykologisk kunnskap om hva traumer gjør med hukommelsen og diskuterte spørsmål knyttet opp mot temaet. Debatten skapte stor interesse og dessverre fikk ikke alle de oppmøtte plass . De rundt 230 tilskuerne virket imidlertid svært engasjerte og stilte gode spørsmål fra salen. Debatten legges ut her for de som ikke hadde anledning til å delta.