Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Debattmøte om nettroll

Tirsdag 22. mai 2018 arrangerte Oslo krets debatt i Litteraturhuset i Oslo. Temaet for debatten var «Nettroll – retten til å forholde seg anonym på internett». Panelet besto av Jon Wessel-Aas – en av Norges mest erfarne medierettsadvokater, Marie Simonsen – tidligere politisk redaktør og nåværende kommentator for Dagbladet, Anine Kierulf – fagdirektør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Arne Jensen – generalsekretær i Norges redaktørforbund.

Bruk av internett har fått en sentral rolle i dagens samfunn. Den økende bruken av internett har også reist ulike juridiske problemstillinger, herunder enkeltindividets rett til å forholde seg anonym – en rettighet som utgjør en sentral del av ytringsfriheten. 

Jon Wessel-Aas innledet debatten med en gjennomgang av de mest sentrale lovbestemmelser som omhandler netthets. Deretter viet panelet mye tid til det lovfestede redaktøransvaret. Redaktøransvaret innebærer at identiteten til ansvarlig redaktør må opplyses overfor publikum. I dag gjelder redaktøransvaret trykte massemedier og kringkasting. Ettersom ansvaret ikke gjelder for internett, kan krenkende ytringer publiseres av anonyme aktører uten at noen kan holdes ansvarlig. For å vise hvordan slike «nettroll» får opptre, diskuterte panelet forskjellige enkelthendelser fra media.

I forlengelse av diskusjonen om redaktøransvarets anvendelsesområde, ble det naturlig for panelet å diskutere behovet for et tilsvarende redaktøransvar på internett, hvem som bør holdes ansvarlig for det som publiseres på Internett og eventuelle konsekvenser av at redaktøren blir holdt ansvarlig også for ytringer som publiseres i ulike kommentarfelt.

Til tross for strålende sommervær var det flere advokater fra Oslo krets som tok turen innom Litteraturhuset. Vi takker det dyktige panelet for en vellykket debatt.