Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Høringsuttalelse fra Oslo krets

I mars 2020 ble NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven sendt ut på høring. 

Styret i Advokatforeningen Oslo krets har utarbeidet en høringsuttalelse om sammenslåingen av Oslo Tingrett og Oslo Byfogdembete. 

Les høringssvaret her.