Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Innføring i økonomi og regnskap – kurs for YA

Onsdag 6. mars holdt Gunnar Engelsåstrø (fhv. foreleser ved Høgskolen i Oslo, nå OsloMet) kurset «Innføring i økonomi og regnskap» for omkring 40 deltakere i Juristenes hus.

Basert på erfaring og god kunnskap, foreleste Engelsåstrø på en praktisk og aktuell måte om økonomi og regnskap. I kurset ble det særlig fremhevet at regnskapet skal vise korrekt resultat, og en forklaring på hvordan dette kan gjøres ble gitt. Kursholder engasjerte salen med eksempler underveis, og sørget for å gi deltagerne pause for refleksjon, samt muligheter for å stille spørsmål.

Vi takker foredragsholdere og deltakere for et meget nyttig og lærerikt kurs.

Oslo krets planlegger flere kurs om ulike temaer fremover, så følg med i kommende nyhetsbrev.