Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kurs i foreldretvister

Tirsdag 15. januar hold tingrettsdommer Rikke Lassen årets første kurs i regi av Oslo krets.

Kurset lovet en grunnleggende fremstilling av foreldretvister for advokater og advokatfullmektiger. På en oversiktlig måte gjennomgikk Lassen hovedpunktene om definisjonen «foreldretvister», rettsgrunnlaget og rettsutviklingen. Ved hjelp av gode eksempler fra praksis ble det redegjort for de prosessuelle sidene i en typisk foreldretvist.  Lassen ga konkrete råd til framgangsmåte, spesielt i møte med involverte barn. De omkring 35 tilhørerne bidro med spørsmål, og det ble et informativt og interessant foredrag.

Vi takker Lassen og deltakere for et godt kurs!

Se vårens kurskalender her: https://www.advokatforeningen.no/om/org/organer/kretser/oslo-krets/aktiviteter/