Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kurs i opprettelse av testamente

Tirsdag 17. april arrangerte Oslo krets kurset «Opprettelse av testament – feller og gode råd» i Juristenes Hus.

Kurset ble holdt av Vibeke Five og Odd. E. Bruusgaard, begge advokater i Kreftforeningen. Kurset tok blant annet for seg hvilke kontrollspørsmål advokatene bør stille testatorene, forholdet mellom loddeiere/legatarer, praktiske råd om oppbevaring av testament, samt problemstillinger knyttet til opprettelsen av et gjensidig testament. Five og Bruusgaard diskuterte også mulige konsekvenser av at forslaget til ny arvelov får gjennomslag. Ved å gi gode råd og vise til flere realistiske eksempler, ble deltakerne drillet i å opprette gode og tydelige testamenter for fremtidige klienter.

Vi takker foredragsholdere og deltakere for et lærerikt kurs!