Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kurs i personvern

Onsdag 29. oktober holdt advokat Eva Jarbekk fra Føyen Advokatfirma kurs i personvern med særlig fokus på personvernspørsmål som kan oppstå i arbeidslivet.

Kurset ble avholdt i kantinen i Juristenes hus, og i underkant av 30 personer deltok. Kurset tok for seg ulike kontrolltiltak og arbeidsgivers rett til å iverksette slike tiltak etter reglene i arbeidsmiljøloven, og hvordan eventuelle opplysninger fremkommet i forbindelse med kontrolltiltak kan brukes. Videre tok Jarbekk for seg sentrale spørsmål om arbeidsgivers innsynsrett i arbeidstakers PC, e-post mobiltelefon og annet elektronisk utstyr. Det var fokus på flere konkrete saker og nyere avgjørelser, og konsekvensene av disse. Til slutt ble noen EUs nye personvernregler, som vil få konsekvenser for norsk lov, gjennomgått.

Mange av deltakerne var aktive og viste stor interesse for dette spennende og dagsaktuelle temaet, et tema som iallfall ikke vil bli noe mindre viktig i tiden fremover!