Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kurs om interessekonflikter med foredragsholder Haakon I . Haraldsen

Tirsdag 11. september holdt Oslo krets kurs om interessekonflikter med foredragsholder Haakon I . Haraldsen, advokat og partner i Bull & Co.

Med bakgrunn i at spørsmål om interessekonflikter er tiltakende i bransjen, foreleste Haraldsen om interessekonflikter med basis i Regler for god advokatskikk og aktuelle disiplinærbeslutninger. Haraldsen tok opp advokaters plikt til lojalitet, fortrolighet og uavhengighet, forbudet mot dobbeltrepresentasjon, problemstillinger ved klientkollisjoner og oppdrag mot tidligere klienter. Betydningen av klientens samtykke i slike situasjoner og reglenes anvendelse for advokatfellesskap ble også behandlet. Blant de nærmere 70 medlemmene som var tilstede, var det flere som stilte aktuelle spørsmål rundt tema.