Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Mandag 12. November arrangerte Oslo krets «Rett på sak»

Tema denne gangen var «Folkerettens regler for statsdannelse og løsrivelse» og advokat Harald Alfsen hadde invitert doktorgradsstipendiat i folkerett Jørgen S. Skjold som faglig gjest. Alfsen og Skjold diskuterte blant annet betingelsene for - og rettsvirkningene av - statsdannelse og løsrivelse. Hva ville eksempelvis blitt resultatet dersom Catalonia løsrev seg fra Spania? Videre ble det diskutert hva det vil si å være en stat og betydningen av dette på et overordnet nivå.  Salen var fullbooket av personer som hadde møtt opp for å høre på diskusjonen og mot slutten ble det åpnet for spørsmål fra salen. Et særlig spørsmål var om Vatikanstaten er en stat og i så fall hvorfor.

Oslo krets takker alle fremmøtte for deltakelse, og ønsker velkommen til Rett på sak ved neste anledning!