Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Mandag 4. november 2019 arrangerte Oslo krets Rett på sak – om menneskerettigheter

Advokat Harald Alfsen ledet som vanlig foredraget, og hadde denne gangen med seg direktør Adele Matheson Mestad, i Norges institusjon for menneskerettigheter.

Det ble blant annet diskusjoner rundt de sentrale menneskerettighetsreglene i Grunnloven og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Fokuset var på hvordan rettighetene praktiseres og håndheves både i Norge og internasjonalt. Det ble også satt lys på aktuelle temaer som barnevern og miljø.

Vi takker foredragsholdere og deltakere et spennende foredrag!