Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Oslo krets støtter prosedyrekonkurransen til ELSA Oslo

Styret i Oslo krets besluttet tidligere i år å sponse prosedyrekonkurransen til ELSA Oslo.

Konkurransen har form som en fiktiv rettssak og deltakerne kan stille lag på inntil to personer. Konkurransen innledes med et kurs i å skrive stevning og deretter går de åtte lagene som har skrevet de beste stevningene videre til de muntlige rundene. Til de muntlige rundene tildeles hvert lag en veileder fra et advokatfirma, og det kommer dommere fra både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett for å dømme. Prosedyrekonkurransen har fokus på EØS-rett, fast eiendoms rettsforhold og menneskerettigheter.

Kvartfinalene holdes 11. oktober, semifinalene 18. oktober og 25. oktober er det duket for finale.

Vinnerlaget går videre til ELSAS Nasjonale Prosedyrekonkurranse.
Oslo krets ønsker alle deltakere lykke til med det spennende arbeidet!