Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Mandag 2. mars arrangerte Oslo krets Rett på sak - om arbeidsrett og varsling

Nesten full sal på litteraturhuset da advokat Harald Alfsen ledet foredraget om varsling og rabeidsrett, denne gangen med advokat Birthe Eriksen som sin faglige gjest.

Det ble blant annet diskutert hvilke plikter arbeidsgiver har når han mottar et varsel om  alvorlige og/eller kritikkverdige forhold. 

Vi takker foredragsholdere og deltakere et spennende foredrag!