Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Rett på sak: Fra juryordning til meddomsrett

Mandag 24. september arrangerte Oslo krets «Rett på sak» på Litteraturhuset i Oslo.

Advokat Harald Alfsen hadde denne kvelden invitert tidligere lagmann, nå ekstraordinær lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Anders Bøhn til en faglig diskusjon. Temaet for kvelden var overgangen fra tidligere juryordning til nåværende meddomsrett. Diskusjonen ble innledet ved at Alfsen og Bøhn gjorde rede for sammensetningen av og andre kjennetegn ved juryordningen og meddomsrett. Videre ble ulike erfaringer fra juryordningen diskutert, blant annet hvordan meddommere velges, hva deres oppgaver er og gjennomføringen av en sak med meddommere. Det var omtrent 100 personer som hadde møtt opp for å høre på diskusjonen, og mot slutten ble det åpnet for spørsmål fra salen.

Oslo krets takker alle fremmøtte for deltakelsen, og ønsker velkommen til Rett på sak ved neste anledning!